• slideshow_4.jpeg
  • slideshow_5.jpeg

Intézményünk alapfeladatát tekintve 18. életévet betöltött fogyatékos személyek bentlakásos ápoló,- gondozó otthona, ahol középsúlyos, súlyos értelmi és más fogyatékossággal élő személyek ápolását és gondozását végezzük.
A súlyosan sérült lakóinknak a legalapvetőbb emberi szükségletek kielégítéséhez is a szakápolók segítségére van szükségük. A dolgozóink lelkiismeretes munkával igazi otthont teremtenek az itt élő 91 embernek, hiszen sokuk részére mi, dolgozók jelentjük a családot hozzátartozó hiányában. Az itt végzett munkát teljes szívvel és hivatástudattal teszik, melynek igazi jutalma, hogy szívből jövő szeretetet kapnak vissza.
A kialakított segítő gondozási modell lehetővé teszi a szakmai munka folyamatos alakítását a lakók igényei és fizikai állapotához igazítva, továbbá a megfelelő fejlesztést vagy szinten tartást biztosítva. A súlyos értelmi sérült embereknél a pedagógiai kísérés célja elsősorban nem egy meghatározott fejlődési szint elérése, hanem az egyén belső szükségleteihez kapcsolódó környezeti átalakítás, jó közérzet elérése, ami magával hozza a motivációt további cselekedetekhez. Alapértékünk, hogy az intézményünkben élő sérült lakóink minél tovább megőrizhessék képességeiket, kialakult önállóságukat, „kitoljuk” azt az időt, amikor ténylegesen ápolásra, gondozásra szorulnak. Az intézmény valamennyi dolgozója team munkában végzi a feladatát annak érdekében, hogy minél magasabb színvonalon nyújtson szolgáltatást a reánk bízott ellátottaknak.
Széleskörű kapcsolatrendszert sikerült kiépíteni a környező települések intézményrendszerével, a lakosságával, az általuk szervezett rendezvények rendszeres résztvevői vagyunk.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a foglalkoztatás minél magasabb színvonalon működjön. Ennek egyik fontos előrelépése volt a 2004-ben átadott fejlesztőközpont. A napjaikat ott töltő lakóink foglalkoztatásában, fejlesztésében az önálló életre való felkészülés, az egymás iránti felelősség, az együttérzés, a közösségi tudat megvalósulása a cél.
A foglalkoztatási terven belül rendszeresen szervezünk olyan programokat. Sikerélményekhez jutnak a különböző kulturális fesztiválokon való részvétellel, ahol fellépéseket is vállalunk.
Lehetőségeinket kihasználva hasznos és tartalmas elfoglaltságot keresünk és biztosítunk a lakóink számára, hiszen a pszichés és terápiás foglalkozások elengedhetetlen feltételei annak, hogy kiegyensúlyozott és nyugodt életet tudjanak élni.


Az intézmény a Szt. 67. § (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást biztosít, melyek a következők:
·    napi 24 órás felügyelet
·    lakhatás, folyamatos fűtés, meleg víz, és áramszolgáltatás
·    napi 5-szöri étkezés, melyből napi legalább egy alkalommal meleg étel
·    orvosi javaslatra diétás étkezés
·    amennyiben az ellátást igénybe vevő nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal, és a jövedelme nem teszi lehetővé annak pótlását, az intézmény biztosít számára legalább három váltás fehérneműt, hálóruházatot, az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot, utcai cipőt, szükség szerint más lábbelit
·    három váltás ágyneműt, tisztálkodást segítő három váltás textíliát, tisztálkodáshoz szükséges egyéb eszközöket nyújt
·    a ruházat, textíliák tisztítását és javítását biztosítja
·    rendszeres orvosi ellátást, szükség szerint alapápolást, kórházi kezeléshez hozzájutást, egészségmegőrző felvilágosítást szolgáltat
·    rendszeres gyógyszerellátást, gyógyszerek beszerzését, tárolását biztosítja
·    az intézmény alap gyógyszerlistán szereplő gyógyszerekhez, injekcióval történő ellátáshoz szükséges anyagokhoz, az akut sebellátáshoz szükséges kötszerekhez, valamint a szűrővizsgálatokhoz szükséges reagensekhez, indikátorcsíkhoz való térítésmentes hozzájutást
·    elvégzi a gyógyászati segédeszköz ellátása körében a vényre felírt test távoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő beszerzését
·    mentálhigiénés ellátás keretében személyre szabott bánásmódot, konfliktushelyzetek kialakulásának és megelőzésének érdekében egyéni és csoportos megbeszéléseket, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, foglalkozást nyújt
·    segíti a családi és társadalmi kapcsolatok ápolását, lehetőség szerint biztosítja személyi és tárgyi feltételeit
·    rehabilitációs alkalmassági vizsgálat alapján szociális foglalkoztatást nyújt.

Weboldalunkon sütiket használunk

A fenyvesotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.